Contact US Icon

O spoločnosti Interconnection Consulting (IC)

Spoločnosť Interconnection Consulting zlepšuje od roku 1998 konkurencieschopnosť svojich zákazníkov prostredníctvom presných čísel, údajov a faktov o veľkosti trhu, či spotrebiteľskom správaní, ako aj analýzami konkurencie.

Dodávame riešenia šité na mieru presne podľa Vašich prianí pre nasledovné oblasti

 • B2B prieskum trhu
 • Implicitné metódy a neuromarketing
 • Medzinárodný prieskum trhu
 • Prieskum cenového trhu

Ročne taktiež vypracujeme viac ako 100 multiklientských štúdií pre rôzne priemyselné odvetvia.

Naše základné kompetencie

Vďaka svojim skúsenostiam vo viac ako 2000 poradenských a konzultačných projektoch na celom svete Vám spoločnosť Interconnection Consulting ako špecialista v oblasti hodnotenia súčasných a budúcich trhových konštelácií poskytuje podporu pri rozhodnutiach dôležitých pre Váš obchodný úspech, ako aj pri stanovovaní strategických cieľov.

Pre našich zákazníkov vyvíjame a implementujeme na mieru šité riešenia v oblasti strategického rozvoja, optimalizácie predaja a B2B-marketingu.

Naši experti na marketing a predaj úspešne podporujú jednotlivé spoločnosti pri optimalizácii predajných stratégií a procesov, pri získavaní nových obchodných príležitostí, či zákazníkov, alebo pri vyhľadávaní cien s cieľom maximalizácie zisku z tržieb za ich produkty a služby.

Pre našich slovenských zákazníkov pôsobíme v nasledovných oblastiach:

 • IC analýza trhu
 • Výber trhu
 • Neuromarketing
 • Analýza zákazníkov
 • Cenotvorba

Štúdie spoločnosti Interconnection Consulting

Spoločnosť Interconnection Consulting patrí k popredným svetovým inštitútom pre prieskum trhu zameraným na globálne analýzy priemyselných odvetví, s viac ako 1000 štúdiami trhu ročne vo viac ako 200 odvetviach B2B a B2C.

Všetky naše odvetvové štúdie sú založené na rozsiahlych primárnych analýzach.

Prieskumy u výrobcov, obchodníkov, dodávateľov a odborníkov z jednotlivých odvetví tvoria základ našich analýz v kombinácii s mnohými špeciálnymi nástrojmi na porovnávanie a analýzu, ako aj s našimi vlastnými výpočtovými modelmi.

Cieľom našich odvetvových štúdií je poskytnúť tie najlepšie dostupné informácie s ohľadom na ich presnosť, hodnovernosť a maximálnu podrobnosť.

Poskytujeme podporu pri rozhodnutiach dôležitých pre Váš úspech na trhu, ako aj pri stanovovaní Vašich strategických cieľov.

Výber z našich štúdií:

 

IC Market Tracking

 • Odvetvová štúdia s podrobnou analýzou hospodárskej súťaže, analýzou trhového potenciálu a prognózami
 • Analýza konkurencie s trhovými podielmi najdôležitejších spoločností na rôznych čiastkových trhoch
 • Vývoj trhu na základe množstva a hodnoty pre celkový trh a v rôznych segmentoch
 • Analýza hlavných ekonomických faktorov ovplyvňujúcich trh

 

IC Market Forecast

 • Podrobná analýza odvetvia vo vzťahu k trhovému potenciálu
 • Analýzy a prognózy pre celkový trh a čiastkové trhy
 • Vývoj trhu na základe množstva a hodnoty v rôznych segmentoch
 • Analýza hlavných ekonomických faktorov ovplyvňujúcich trh

Ukážka štúdií

Kancelársky nábytok v Európe 2020

IC Market Tracking

Názov štúdieZahrnuté krajinyPonukaKúpiť

Facility služby v CEE 2019

Česká republika, Poľsko, Slovensko + ostatné na požiadanie

PDF Offer

Buy now

Kancelársky nábytok v Európe 2020

Belgicko a Luxembursko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina + ostatné na požiadanie

PDF Offer

Buy now

Okná v Európe a vo svete 2020

Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká + ostatné na požiadanie

PDF Offer

Buy now

Podlahy 2019 & 2020

Benelux, Brazília, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, USA, Vietnam + ostatné na požiadanie

PDF Offer

Buy now

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo potreby dát nás neváhajte kontaktovať.

* polia označené hviezdičkou su povinné

 

Naša adresa: IC Consulting ks, Dostojevského rad 11, 811 09 Bratislava; Slovensko, tel: +421 2 20 74 82 48, email: cee@interconnectionconsulting.com, IČ DPH: SK2023395396